วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สนใจสมัครสินเชื่อโอนหนี้


วิธีการสมัคร 
ติดต่อขอเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
คุณสราวุธ ฝ่ายสินเชื่อ Tel. 02-612-5558

จุดเด่นของสินเชื่อโอนหนี้

จุดเด่นของสินเชื่อโอนหนี้

1. สินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 
2.สินเชื่อวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 750,000 
3. สินเชื่อทราบผลอนุมัติภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ส่งเอกสาร 
4. สามารถส่งเอกสารเป็นสำเนาทาง FAX หรือ E-mail ได้เลย 
5. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ต่ำสุด18% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) 
6. สามารถนำวงเงินสินเชื่อที่ได้รับไปโอนภาระหนี้สิน ได้ทุกสถาบันการเงิน 

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อ
1. สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี ) 
2. มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท 
3. ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ 

เอกสารประกอบการพิจารณา สินเชื่อ
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน 
2.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน 
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 
4. กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี) 

วิธีการสมัคร สินเชื่อ
ติดต่อขอเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
คุณสราวุธ ฝ่ายสินเชื่อ Tel. 02-612-5558คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อโอนหนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ :
บุคคลธรรมดา :
1: อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
2: รายได้รวมขั้นตํ่า 20,000 บาท / เดือน

เจ้าของกิจการ :
1: ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
**ผู้สมัครสินเชื่อทั้ง 2 ประเภท ต้องอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดังนี้ (เท่านั้น) **
     เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล            - กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ฉะเชิงเทรา

     เขตต่างจังหวัด 
     ภาคเหนือ
            - เชียงใหม่
            - เชียงราย
            - ลำพูน
            - ลำปาง
            - กำแพงเพชร* (อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี)
     ภาคกลาง
            - อยุธยา
            - สระบุรี
            - นครสวรรค์
            - อ่างทอง*( อ.เมืองฯ, อ.วิเศษชัยชาญ, อ.ป่าโมก, อ.ไชโย, อ.สามโก้ )
            - สิงห์บุรี*( อ.เมืองฯ, อ.อินทร์บุรี, อ.พรหมบุรี )
            - ราชบุรี* ( อ.เมืองฯ, อ.บ้านโป่ง, อ.โพธาราม, อ.ดำเนินสะดวก, อ. บ้านแพ )
            - อุทัยธานี* ( อ.เมืองฯ, อ.ทัพทัน, อ.หนองขาหย่าง, อ.หนองฉาง )
            - ชัยนาท* ( อ.เมืองชัยนาท, อ.มโนรมย์)
            - สุพรรณบรี* ( อ.เมืองสุพรรณบุรี )
            - กาญจนบุรี* ( อ.ท่ามะกา, อ.ท่าเรือพระแท่น, อ.ท่าม่วง )
            - ลพบุรี* ( อ.เมืองลพบุรี)
            - นครนายก* ( อ.เมืองนครนายก, อ.บ้านนา )
     ภาคตะวันออก
            - ชลบุรี
            - ระยอง
            - ประจีนบุรี* ( อ.เมืองฯ, อ.บ้านสร้าง, ศรีมโหสถ )
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            - นครราชสีมา
            - ขอนแก่น
            - กาฬสินธุ์* ( อ.เมืองกาฬสินธุ์, อ.ยางตลาด, อ.ดอนจาน )
            - อุดรธานี
            - มหาสารคาม* ( อ.เมืองมหาสารคาม, อ.โกสุมพิสัย, อ.กันทรวิชัย, อ.เชียงยืน )
            - ชัยภูมิ* ( อ.เมืองชัยภูมิ )
            - บุรีรัมย์* ( อ.เมืองบุรีรัมย์ )

สนใจต้องการสินเชื่อโอนหนี้ ปิดหนี้ สถาบันการเงินต่างๆ บัตรเครดิต สินเชื่อ บัตรกดเงินสด
ติดต่อ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445

โปรโมชั่น สินเชื่อ โอนหนี้

** จุดเด่นและโปรโมชั่นสินเชื่อโอนหนี้  **     
สินเชื่อวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ 
ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ
พิเศษ ดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำสุด 18% สำหรับผู้มีเครดิตกับธนาคารอื่น
ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อชำระนานสูงสุดถึง 60 เดือน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษ แบบลดต้นลดดอก
สินเชื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคsคลค้ำประกัน 
ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชี


สนใจต้องการสินเชื่อโอนหนี้ ปิดหนี้ สถาบันการเงินต่างๆ บัตรเครดิต สินเชื่อ บัตรกดเงินสด
ติดต่อ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445


สินเชื่อโอนหนี้

โอนหนี้
ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลังบริการโอนหนี้ ด้วยสินเชื่อเพื่อโอนหนี้

 กรณีที่ 1 โอนหนี้ สินเชื่อ

ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้
ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า
ก่อนโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 100,000   10% 10,000
บัตรเครดิด B   60,000 10% 6,000 
บัตรเครดิด C40,00010% 4,000 
รวมภาระ    3    ใบ  200,000  10% 20,000 
ลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท   ดังนั้นภาระลูกค้า 100 % ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้เกินรายได้     ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 100,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต B,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด B,C ยังใช้ได้ตามปกติ)

 ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น
หลังโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ100,000   3,097/48 เดือน3,097
บัตรเครดิด A   100,00010% 10,000 
รวมภาระ    2   ใบ  200,000  จ่ายต่อเดือน13,097
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 20,000 บาทลดลงเหลือ 13,097 บาท  ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ 65.49 ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น
กรณีที่ 2 โอนหนี้ 
ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้
ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า

ก่อนโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 200,000   10% 20,000
สินเชื่อ  B   100,000 5,287/24 เดือน5,287 
บัตรเครดิด C200,00010% 20,000 
รวมภาระ    3    ใบ  500,000  จ่ายต่อเดือน45,287 
ลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 45,287 บาท  ดังนั้นภาระลูกค้า 90.57 % ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้สูง ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 250,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต A,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด A,Cยังใช้ได้ตามปกติ)
ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น

หลังโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ 250,000   7,475/48 เดือน7,475
สินเชื่อ  B    100,000 5,287/24 เดือน 5,287 
บัตรเครดิด C150,00010% 15,000 
รวมภาระ    3    ใบ  500,000  จ่ายต่อเดือน 27,762 
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 50,000 บาทลดลงเหลือ 27,762 บาท
ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ 55.52%  ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น

สนใจต้องการโอนหนี้ ปิดหนี้ สถาบันการเงินต่างๆ บัตรเครดิต สินเชื่อ บัตรกดเงินสด
ติดต่อ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445