วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จุดเด่นของสินเชื่อโอนหนี้

จุดเด่นของสินเชื่อโอนหนี้

1. สินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 
2.สินเชื่อวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 750,000 
3. สินเชื่อทราบผลอนุมัติภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ส่งเอกสาร 
4. สามารถส่งเอกสารเป็นสำเนาทาง FAX หรือ E-mail ได้เลย 
5. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ต่ำสุด18% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) 
6. สามารถนำวงเงินสินเชื่อที่ได้รับไปโอนภาระหนี้สิน ได้ทุกสถาบันการเงิน 

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อ
1. สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี ) 
2. มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท 
3. ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ 

เอกสารประกอบการพิจารณา สินเชื่อ
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน 
2.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน 
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 
4. กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี) 

วิธีการสมัคร สินเชื่อ
ติดต่อขอเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
คุณสราวุธ ฝ่ายสินเชื่อ Tel. 02-612-5558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น