วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สินเชื่อโอนหนี้

โอนหนี้
ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลังบริการโอนหนี้ ด้วยสินเชื่อเพื่อโอนหนี้

 กรณีที่ 1 โอนหนี้ สินเชื่อ

ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้
ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า
ก่อนโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 100,000   10% 10,000
บัตรเครดิด B   60,000 10% 6,000 
บัตรเครดิด C40,00010% 4,000 
รวมภาระ    3    ใบ  200,000  10% 20,000 
ลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท   ดังนั้นภาระลูกค้า 100 % ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้เกินรายได้     ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 100,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต B,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด B,C ยังใช้ได้ตามปกติ)

 ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น
หลังโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ100,000   3,097/48 เดือน3,097
บัตรเครดิด A   100,00010% 10,000 
รวมภาระ    2   ใบ  200,000  จ่ายต่อเดือน13,097
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 20,000 บาทลดลงเหลือ 13,097 บาท  ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ 65.49 ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น
กรณีที่ 2 โอนหนี้ 
ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้
ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า

ก่อนโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 200,000   10% 20,000
สินเชื่อ  B   100,000 5,287/24 เดือน5,287 
บัตรเครดิด C200,00010% 20,000 
รวมภาระ    3    ใบ  500,000  จ่ายต่อเดือน45,287 
ลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 45,287 บาท  ดังนั้นภาระลูกค้า 90.57 % ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้สูง ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 250,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต A,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด A,Cยังใช้ได้ตามปกติ)
ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น

หลังโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ 250,000   7,475/48 เดือน7,475
สินเชื่อ  B    100,000 5,287/24 เดือน 5,287 
บัตรเครดิด C150,00010% 15,000 
รวมภาระ    3    ใบ  500,000  จ่ายต่อเดือน 27,762 
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 50,000 บาทลดลงเหลือ 27,762 บาท
ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ 55.52%  ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น

สนใจต้องการโอนหนี้ ปิดหนี้ สถาบันการเงินต่างๆ บัตรเครดิต สินเชื่อ บัตรกดเงินสด
ติดต่อ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น